Download Escola Camí del Mig MOD APK v1.62 [] for Android

Name Escola Camí del Mig
Category Education
Size 4.7MB
Popularity 7348
Publisher Duma Interactiva
Score 6.0
Publish Date 18/05/2022
Download Download Mod Apk
Google play Escola Camí del Mig Google Play

Mod Info:

Escola Camí del Mig

Escola Camí del Mig Game Introduction :

APP de l\’Escola Camí del Mig de Mataró.
L\’aplicació permet una comunicació directa entre el centre i els pares i mares dels alumnes. Consta d\’una primera pantalla de registre on s\’identifica l\’usuari. A continuació apareix un menú amb sis opcions: secció de comunicats enviats per l\’escola -ja siguin comunicats generals o personalitzats-, secció \”Accés Web\” amb accés directe a la web del centre, secció \”Pagaments\” per realitzar els pagaments de l\’escola, secció \”Menjador\” amb tota la informació del servei, secció \”AFA\” amb informació sobre l\’associació i secció \”Contacta\” amb les dades de contacte de l\’escola.

Escola Camí del Mig Game screenshot :

Leave a Reply

Your email address will not be published.